هجمه های شب

صدای پای یار می آید...!

هجمه های شب

صدای پای یار می آید...!

به قول مرحوم کافی : آقا بچه هامون جوون شدن، جوونامون پیر شدن، پیرامون رفتن زیر خاک... اما هنوز هم نیومدی!

بایگانی
آخرین مطالب
پیوندها
یا رئوف...
لحظه ای پیش تر انگار زمین آمده ام...
و همین روزها که وقتش شد
می بردنم به همانجا که از آن آمده ام...
و فقط هر چه توانم که  از این جا ببرم...
کفن و یاد و لحظات
و تمام همه ی رفتارم...